Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 maja 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Informacja Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta z działalności Młodzieżowej Rady Rady Miasta Słupska w miesiącach kwiecień i maj.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 marca 2012 r. (stan na dzień 14.05.2012 r.).

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 23/23),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 23/26),

  3. w sprawie przekazania środków finansowych Policji (druk nr 23/19),

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (druk nr 23/22),

  5. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 23/24),

  6. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 23/25),

  7. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska (druk nr 23/15),

  8. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 23/3),

  9. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 23/27),

  10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Zachód” w Słupsku (druk nr 23/1),

  11. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” w Słupsku (druk nr 23/2),

  12. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku (druk nr 23/14),

  13. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XX/285/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku, w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku, przy ulicy Kilińskiego 38 (druk nr 23/4),

  14. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/286/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku przy ul. Deotymy 15 a (druk nr 23/20),

  15. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/285/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 38 (druk nr 23/21),

  16. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Słupsku (druk nr 23/5),

  17. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 6 (druk nr 23/6),

  18. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Słupsku (druk nr 23/7),

  19. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Słupsku (druk nr 23/8),

  20. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku (druk nr 23/9),

  21. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Słupsku (druk nr 23/10),

  22. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupsku (druk nr 23/11),

  23. w sprawie likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Szymanowskiego 5 (druk nr 23/12),

  24. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 6 (druk nr 23/13),

  25. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku (druk 23/16),

  26. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku (druk nr 23/17),

  27. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku (druk nr 23/18).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wydatków bieżących w zakresie zarządu mieniem komunalnym, utrzymania czystości dróg, skwerów, parków.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
23 maja 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
23 maja 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek