Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 listopada 2004, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 29 września 2004 r. (stan na dzień 15 listopada 2004 r.).
 3. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok ( Druk nr 32-17),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2004 rok ( Druk nr 32-20),
  • w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kniaziewicza ( Druk nr 32-21),
  • w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 16 ( Druk nr 32-7),
  • w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych miasta Słupska ( Druk nr 32-1),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku ( Druk nr 32-2),
  • w sprawie zwolnienia od opłaty za aktualizację wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ( Druk nr 32-16),
  • w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2005 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami ( Druk nr 32-6),
  • w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok ( Druk nr 32-18),
  • w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok ( Druk nr 32-19),
  • w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska ( Druk nr 32-4),
  • w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM POŁUDNIE” pod nazwą „TEATR”(druk nr 32/8),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym przy ul. Szczecińskiej 58 w Słupsku ( Druk nr 32-9),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Przemysłowej i Paderewskiego w Słupsku ( Druk nr 32-10),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Zamiejskiej, Łąkowej, Kaszubskiej, Kilińskiego oraz rzeki Słupi w Słupsku ( Druk nr 32-11),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Garncarskiej, Gdańskiej, Dwernickiego, Bohaterów Westerplatte oraz rzeki Słupi w Słupsku ( Druk nr 32-12),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Bohaterów Westerplatte, Gdyńskiej, Racławickiej, Arciszewskiego oraz rzeki Słupi w Słupsku ( Druk nr 32-13),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Chrobrego, 3-go Maja, Wazów, Żółkiewskiego i Piłsudskiego w Słupsku ( Druk nr 32-14),
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Słupska umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych na potrzeby kompleksu odnowy biologicznej w budynku Hali Gryfia w Słupsku” ( Druk nr 32-22),
  • w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Słupska ( Druk nr 32-3),
 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku o wynikach kontroli realizacji listy najmu mieszkań komunalnych sporządzonej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek