Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 kwietnia 2014, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 lutego 2014 r. (stan na dzień 10.04.2014 r.)

 4. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2013 roku uchwały Nr XII/161/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie przyjęcia „Strategii mieszkaniowej miasta Słupska na lata 2000-2014”.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2013 roku zadań objętych Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010-2018.

 6. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka za 2013 rok.

 7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok (Druk Nr 53/11),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok (Druk Nr 53/12),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2014 rok (Druk Nr 53/13),

 4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2014-2029 (Druk Nr 53/17),

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr L/677/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 53/15),

 6. w sprawie emisji obligacji komunalnych (Druk Nr 53/16),

 7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zaborowskiej I” w Słupsku (Druk Nr 53/1),

 8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zaborowskiej II” w Słupsku (Druk Nr 53/2),

 9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poznańska” w Słupsku (Druk Nr 53/3),

 10. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” w Słupsku (Druk Nr 53/9),

 11. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Druk Nr 53/4),

 12. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania(Druk Nr 53/5),

 13. w sprawie likwidacji VII Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Bolesława Krzywoustego 6 (Druk Nr 53/6),

 14. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku (Druk Nr 53/7),

 15. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu (Druk Nr 53/10),

 16. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Słupska na potrzeby realizacji projektu System Informacji Lokalnej SIL 24 przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. z Oświęcimia (Druk Nr 53/14),

 17. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Druk Nr 53/8),

 18. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (Druk Nr 53/19),

 19. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (Druk Nr 53/20),

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
23 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
23 kwietnia 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek