Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 stycznia 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 5 i 24 listopada 2004 r. (stan na dzień 10 stycznia 2005 r.).
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2004 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Słupska na lata 2005-2008 (druk nr 35/6).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Słupska na 2005 rok:
  • wystąpienie Prezydenta Miasta,
  • wystąpienie Skarbnika Miasta,
  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie ustalenia na 2005 rok stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych oraz określenia zasad i trybu rozliczania tych dotacji (druk nr 33/36),
  • w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Westerplatte 27 – 27a (druk 35/1),
  • w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupsk nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Hubalczyków (druk 35/2),
  • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul.Wileńskiej – J.Tuwima, składającej się z działek: nr 1804, nr 11/2 oraz nr 1803 oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce nr 1803 (druk nr 35/4),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji (druk nr 35/3),
  • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku (druk nr 35/5).
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek