Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIV sesja Rady Miejskiej - zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

29 lipca 2015, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad


 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Podjęcie uchwał:

  1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk Nr 14/1),

  2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2015 rok (druk Nr 14/2),

  3) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska na lata 2015 – 2030

  (druk Nr 14/3),

4) w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Słupsk umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn: ”Rozbudowa instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie” dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE (druk Nr 14/4),

  5) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska (druk Nr 14/5),

  6) w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk Nr 14/6).

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lipca 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 lipca 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek