Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 października 2015, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Ślubowanie radnego Tomasza Czubaka.

 3. Informacja Prezydenta z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Słupska.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2014 r.

 5. Informacja Urzędu Skarbowego w Koszalinie z analizy oświadczeń majątkowych, o których mowa w art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1515).

 6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2015 rok. (Druk Nr 16/15),

2) w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2015 rok. (Druk Nr 16/16),

3) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2015 – 2030. (Druk Nr 16/17),

4) w sprawie przyjęcia kierunkowych założeń polityki podatkowej Miasta Słupska na lata 2016-2018. (Druk Nr 16/8)

5) w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta Słupska. (Druk Nr 16/5),

6) w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Słupska w przedmiocie zmiany granic miasta Słupska. (Druk Nr 16/6),

7) w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” (Druk Nr 16/7),

8) w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku. (Druk Nr 16/13),

9) w sprawie wyboru ławników do sadów powszechnych w Słupsku na kadencję 2016 – 2019. (Druk Nr 16/14),

10) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/634/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Druk Nr 16/1),

11) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Słupsk do współrealizacji projektu partnerskiego "Zdolni z Pomorza" planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Druk Nr 16/2),

12) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami (Druk Nr 16/3),

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Grodzkiej i Juliana Tuwima (Druk Nr 16/9),

 2. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej (Druk Nr 16/12),

 3. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 16/4),

 4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (Druk Nr 16/10),

 5. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (Druk Nr 16/11).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 2. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 października 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
21 października 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek