Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

17 grudnia 2003, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 29 października 2003 r (stan na dzień 3 grudnia 2003 r.).
 3. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie łączenia funkcji radnego Bogusława Dobkowskiego z zatrudnieniem związanym z zarządzaniem działalnością gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat.
 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie postępowania Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku wobec Ryszarda Bogusza podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada 2003 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2003 rok (Druk Nr 19/11),
  • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2003 rok (Druk Nr 19/13),
  • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2003 rok (Druk Nr 19/18),
  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Słupsk i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych (Druk Nr 19/12),
  • w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok (Druk Nr 19/15),
  • w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok (Druk Nr 19/16),
  • w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości (Druk Nr 19/17),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk 19/14),
  • w sprawie jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia dziecka (Druk Nr 19/7),
  • w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej (Druk Nr 19/10),
  • w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Słupsku (Druk Nr 19/3),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/227/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Słupsku” (Druk Nr 19/6),
  • w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Słupsku (Druk Nr 19/8),
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/160/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska na terenie działki nr 180/2, obręb 12 przy ulicy Przemysłowej 24/24 w Słupsku (Druk Nr 19/1),
  • w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/189/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2000 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska na terenie działki nr 11/15, obręb 11 przy ul. Grottgera 14-15 w Słupsku (Druk Nr 19/2),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska dla terenu w rejonie ulicy Małcużyńskiego (Druk Nr 19/4),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. osiedla „Kossaka”, 2. osiedla „Kopernika”, 3. osiedla „Leśna Wschód”,
 6. osiedla Gdańska II”, 5. osiedla „Gdańska III”, 6. osiedla „Na Stoku”, 7. osiedla „Pod Lasem”, 8. osiedla „Podgrodzie”, 9. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska – „Osiedle Drewniana-Słowackiego”, 10. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska – „Dzielnica przemysłowa Południe”, 11. Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska – „Ciąg pieszy PKP – Sobieskiego” (Druk Nr 19/5).
 7. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w 2003 roku i plany pracy Komisji na 2004 rok.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek