Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 stycznia 2016, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad


1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 12 i 25 listopada 2015 r. (stan na dzień 14 stycznia 2016 r.).

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2015 rok.

4. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku z działalności w 2015 roku.

5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/220/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (druk nr 21/11),

 2. w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 21/13),

 3. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (druk nr 21/4),

 4. w sprawie przyjęcia „Kierunków działań na rzecz osób z niepełnoprawnościami w Słupsku na lata 2016–2020” (druk nr 21/1),

 5. w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica w zakresie profilaktycznych szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy w latach 2016-2018 (druk nr 21/2),

 6. w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie zasad realizacji projektów partnerskich jst w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska oraz realizacji przez Miasto Słupsk funkcji Lidera Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (druk nr 21/5),

 7. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” (druk nr 21/6),

 8. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku (druk nr 21/14),

 9. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku (druk nr 21/7),

 10. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych im. Inżynierów Polskich przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku i Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. Bolesława Krzywoustego 6 w Słupsku oraz utworzenia centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą: Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego przy ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku (druk nr 21/9),

 11. w sprawie zamiaru zmiany siedziby placówki oświatowej Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słupsku oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku przy ul. Bolesława
  Krzywoustego 6 (druk nr 21/8),

 12. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Słupsku z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2, zamiaru zmiany siedziby IV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Słupsku przy ul. Artura Grottgera 13, zamiaru
  likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą przy ul. Marii Zaborowskiej 2 w Słupsku (druk nr 21/10),

 13. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom
  wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 21/3),

 14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 21/12),

 15. stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przeniesienia Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego i Neonatologicznego z Ustki do Słupska.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 stycznia 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 stycznia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek