Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXV sesjia Rady Miejskiej w Słupsku

25 maja 2016, 9:00
sala Nr 211 Urzedu Miejskiego

Porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 24 lutego 2016 r. (stan na 9 maja 2016 r.).

  3. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Miasta Słupska za 2015 rok.

  4. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 25/10),

2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 25/11),

3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 (druk nr 25/12),

4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Słupska (druk nr 25/2),

5) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. (druk nr 25/1),

6) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/274/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2016 roku (druk nr 25/9),

7) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku (druk nr 25/4),

8) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywoustego A” w Słupsku (druk nr 25/5),

9) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego-C” w Słupsku (druk nr 25/6),

10) w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku położonym w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 18 (druk nr 25/8),

11) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 25/3),

12) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych (druk nr 25/7).

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 maja 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 maja 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek