Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 czerwca 2016, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 30 marca 2016 r. (stan na 7 czerwca 2016 r.).

 3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 26/21),

 2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 26/8),

 3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 26/9),

 4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku (druk nr 26/10),

 5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" w Słupsku (druk nr 26/11),

 6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Słupskiego Ośrodka Kultury w Słupsku (druk nr 26/12),

 7. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury Miasta Słupska za 2015 rok- Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku (druk nr 26/13),

 8. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2015 (druk nr 26/16),

  - wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska,

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały,

 9. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2015 rok (druk nr 26/17),

  - wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,

  - wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska,

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały,

 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 26/22),

 11. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 26/7),

 12. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska (druk nr 26/15),

 13. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte (druk nr 26/1),

 14. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska na rzecz "Wodociągi Słupsk" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku (druk nr 26/2),

 15. w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 26/4),

 16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Gdańskiej (druk nr 26/5),

 17. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku przyjętego Uchwałą Nr XXIX/409/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 26/3),

 18. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D (druk nr 26/6),

 19. w sprawie nadania nazw ulicom i rondom w Słupsku (druk nr 26/14),

 20. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 26/20),

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od stycznia do czerwca 2016 roku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 czerwca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
22 czerwca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek