Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 października 2016, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych za rok 2015 złożonych przez: Radnych Rady Miejskiej w Słupsku, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby wydające w imieniu Prezydenta decyzje administracyjne, kierowników jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi.

3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/7),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/8),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/9),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/10),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/15),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/16),

 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 31/17),

 8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034 (druk nr 31/18),

 9. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2016-2022 (druk nr 31/5),

 10. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” w Słupsku (druk nr 31/3),

 11. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” w Słupsku (druk nr 31/4),

 12. w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier (druk nr 31/11),

 13. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/19/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu pomocy de minimis udzielanej absolwentom szkół wyższych I i II stopnia, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Słupsku „Wystartuj w Słupsku”,

 14. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/466/98 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk” (druk nr 31/14),

 15. w sprawie zmiany uchwały Nr III/3/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 31/1),

 16. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli Klubów Rady Miejskiej w Słupsku do Kolegium Medalu Honorowego Miasta Słupska (druk nr 31/2),

 17. w sprawie przekazania skargi radnego Andrzeja Obecnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wraz z odpowiedzią na skargę (druk nr 31/6),

 18. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 31/13).

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 października 2016
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
19 października 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek