Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 grudnia 2016, 9:00
sala 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl.Zwycięstwa 3

Porządek obrad

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe.

2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 28 września 2016 r. (stan na 9 grudnia 2016 r.).

3) Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 34/8)

2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 34/9)

3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok (druk nr 34/10)

4) w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku (druk nr 34/7)

5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9-Partnerstwo Gminy Ustka" (druk nr 34/2)

6) w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Słupska w latach 2017-2021” (druk nr 34/3)

7) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Śródmieście” w Słupsku (druk nr 34/5)

8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ - A” w Słupsku (druk nr 34/6)

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku (druk nr 34/1)

10) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 34/11),

11) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 34/12)

12) w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (druk nr 34/4)

4. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2016 roku oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2016 r.

5. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2017 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2017 rok.

6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
21 grudnia 2016
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 grudnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek