Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 kwietnia 2017, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 25 stycznia 2017 r. (stan na dzień 7 kwietnia 2017 r.).

 3. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności w 2016 roku.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za rok 2016 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010-2018.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych – PLATON na lata 2012-2016.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2016 rok.

 8. Podjęcie apelu o przestrzeganie i szanowanie konstytucyjnych zasad ustroju Polski.

 9. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Słupska nt. stanu realizacji budowy Parku Wodnego.

 10. Podjęcie apelu w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w Słupsku.

 11. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 38/6),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 38/7),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 38/8),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 38/9),

 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 38/11),

 6. w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku (druk nr 38/1),

 7. w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2017 r. (druk nr 38/2),

 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 38/3),

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 38/4),

 10. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 38/5),

 11. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 38/10).

12. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie udzielania odpowiedzi przez Prezydenta Miasta na interpelacje i wnioski radnych (terminowość, rzeczowość odpowiedzi) za okres od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 r.

13. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji „programu 500+”.

14. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w latach 2015 i 2016.

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek