Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 października 2017, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 złożonych przez: Radnych Rady Miejskiej w Słupsku, Zastępców Prezydenta Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby wydające w imieniu Prezydenta decyzje administracyjne, kierowników jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi.

 3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/7),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/8),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/9),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/10),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/11),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/15),

 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok (druk nr 44/16),

 8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034 (druk nr 44/17),

 9. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 44/4),

 10. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (druk nr 44/6),

 11. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2018 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku (druk nr 44/1),

 12. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku (druk nr 44/2),

 13. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 44/12),

 14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 44/13),

 15. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku (druk nr 44/14),

 16. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 44/5),

 17. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (druk nr 44/18).

4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 października 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek