Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

31 stycznia 2018, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2017 rok.

  3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o miejskich jednostkach organizacyjnych, które zgłosiły zapotrzebowanie na organizację pracy ograniczenia wolności oraz prace społecznie użytecznej przez skazanych w 2018 roku.

  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 11 i 25 października 2017 r. (stan na dzień 15 stycznia 2018 r.).

  5. Podjęcie apelu w sprawie budowy zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny (druk nr 48/5).

  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 48/10),
2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 48/11),
3) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 48/12),
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 48/13),
5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 48/14),
6) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 48/2),
7) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 48/1),
8) w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/557/17 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku (druk nr 48/3),
9) w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” w Słupsku (druk nr 48/4),
10) w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wykonania analiz społeczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wprowadzenia darmowej komunikacji zbiorowej dla dzieci i młodzieży (druk nr 48/8),
11) w sprawie kierunków działań Prezydenta Miasta Słupska dotyczących przystąpienia do prac związanych z opracowaniem merytorycznym i organizacyjnym zintegrowanego programu edukacji seksualnej we współpracy z partnerami społecznymi w ramach Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. (druk nr 48/6),
12) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 48/7).

7. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 48/9).

8. Interpelacje i wnioski radnych.Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 stycznia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
24 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek