Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 kwietnia 2018, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku Plac Zwycięstwa 3

Porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka za 2017 rok.

  3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska za rok 2017 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2010-2018.

  4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

  5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok.

  6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji 31 stycznia 2018 r. (stan na dzień 9 kwietnia 2018 r.)

  7. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 51/6),
2) w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 51/7),
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 51/8),
4) w sprawie przystąpienia przez Miasto Słupsk do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (druk nr 51/10),
5) w sprawie ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania, odstępstw od zakazu spożywania oraz ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych (druk nr 51/1),
6) w sprawie czasowego odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych (druk nr 51/12),
7) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 51/2),
8) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2018 roku (druk nr 51/4),
9) w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 - 2025+ (druk nr 51/5),
10) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych (druk nr 51/9),
11) w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 51/3).
  1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku (druk nr 51/11).

  2. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie zasadności wydatków dokonywanych służbowymi kartami płatniczymi w latach 2015-2016 w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

  3. Interpelacje i wnioski radnych.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
18 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek