Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 października 2018, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska.

 3. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 4. Podjęcie apelu w sprawie wykluczenia kolejowego Pomorza Środkowego. (druk nr 59/7)

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/14);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/15);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/16);

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok (druk nr 59/17);

 5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033 (druk nr 59/18);

 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.”Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej” (druk nr 59/19);

 7. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie, przechowywanie i demontaż pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku (druk nr 59/6);

 8. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/529/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/3);

 9. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk (druk nr 59/8);

 10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w celu przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy (druk nr 59/5);

 11. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (druk nr 59/13);

 12. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Świętopełka w Słupsku (druk nr 59/4);

 13. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Ks. Brzóski 12 (druk nr 59/1);

 14. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Stefana Batorego 3 (druk nr 59/2);

 15. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/9);

 16. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 59/10);

 17. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew "Alei dębów" będących pomnikiem przyrody (druk nr 59/11);

 18. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska (druk nr 59/12).

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za okres od lipca do listopada 2018 r.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku i jej rozwiązanie.

8. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2018 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
17 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek