Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

V sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 lutego 2019, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Ślubowanie radnej Bożeny Hołowienko oraz radnej Mirosławy Sagun-Lewandowskiej.

 3. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego Miasta Słupska w 2018 roku.

 4. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa Miasta Słupska w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku.

 5. Sprawozdanie Komendanta z działalności Straży Miejskiej w Słupsku za rok 2018.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 7, 21 i 28 listopada 2018 r. (wg stanu na dzień 12 lutego 2019 r.).

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 8. Raport Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2018 rok.

 9. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 5/6);

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 5/7);

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 5/8);

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 5/9);

  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 5/13);

  6. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (druk nr 5/12);

  7. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 rok (druk nr 5/10);

  8. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku (druk nr 5/2);

  9. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska (druk nr 5/20);

  10. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 5/4);

  11. w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 5/3);

  12. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grottgera 13" w Słupsku (druk nr 5/14);

  13. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe D” w Słupsku (druk nr 5/11);

  14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dworzec” w Słupsku (druk nr 5/19);

  15. w sprawie wyboru delegata do reprezentowania Miasta Słupska w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich (druk nr 5/17);

  16. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 5/1);

  17. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 5/15);

  18. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 5/16).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 5/18).

 2. Interpelacje i zapytania radnych:

  - złożenie,

  - odczytanie.

 3. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +


Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
20 lutego 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek