Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 marca 2019, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:
 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z pomocy udzielonej na podstawie Uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2018 r. (wg stanu na dzień 7 marca 2019 r.).

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 6/7);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 6/8);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 6/9);

 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 6/10);

 5. w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 6/1);

 6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/336/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej (druk nr 6/6);

 7. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2019-2030 dla Miasta Słupska i gmin, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego (druk nr 6/3);

 8. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 6/4);

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/299/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku (druk nr 6/2);

 10. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 6/11).

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 6/12).

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +


Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 marca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
28 marca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek