Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XL sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 kwietnia 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdania Prezydenta Miasta:
  • z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach
  • w dniach 9 i 23 lutego 2005 r. (stan na dzień 7 kwietnia 2005 r.),
   z nie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994 – 2003 (stan na dzień 10 marca 2005 r.),
  • z realizacji uchwały Nr XLIX/599/2002 z dnia 25 września 2002 roku w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Słupsku w latach 2002-2012".
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z wykonania budżetu miasta Słupska za 2004 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu ( Druk nr 40-11)
  • wystąpienie Prezydenta Miasta Słupska,
  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (druk nr 40/12),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (druk nr 40/13),
  • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Miejską Słupsk na świadczenie przyznane w ramach realizacji zadań własnych w 2005 roku – w zakresie dożywiania ( Druk nr 40-1),
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "Równe szanse, równy dostęp" ( Druk nr 40-2),
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu pn. "Pomagam Wam się uczyć II" ( Druk nr 40-3),
  • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Gminę Miejską Słupsk na wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z terenów wiejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ( Druk nr 40-7),
  • w sprawie utworzenia publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych ( Druk nr 40-5),
  • w sprawie utworzenia publicznego gimnazjum dla dorosłych ( Druk nr 40-6),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku ( Druk nr 40-4),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Inżynierów Polskich w Słupsku ( Druk nr 40-8),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Słupsku ( Druk nr 40-9),
  • w sprawie nadania statutu V Liceum Ogólnokształcącemu im. Zbigniewa Herberta w Słupsku ( Druk nr 40-10),
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/465/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie nadania nazw rondom i parkowi w Słupsku ( Druk nr 40-14).
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek