Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

X sesja Rady Miejskiej w Słupsku

19 sierpnia 2019, 14:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie z działalności Nadzoru Wodnego w Słupsku za rok 2018.

 3. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 10/13),

  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 10/14),

  3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska III” w Słupsku (druk nr 10/6),

  4. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Marii Zaborowskiej w Słupsku (druk nr 10/7),

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Długiej i Zygmunta Augusta w Słupsku (druk nr 10/10),

  6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 10/11),

  7. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 10/12),

  8. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/141/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku (druk nr 10/1),

  9. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 10/8),

  10. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (druk nr 10/2),

  11. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (druk nr 10/3),

  12. w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu (druk nr 10/4),

  13. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników (druk nr 10/5),

  14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 10/9).

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM -

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK -

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady MIejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek