Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 października 2019, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 12/15);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 12/16);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 12/17);

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 12/18);

 5. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 12/14);

 6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 12/25);

 7. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 12/12);

 8. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 12/13);

 9. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2020 roku druk nr 12/4);

 10. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku (druk nr 12/2);

 11. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Słupsku na lata 2019 – 2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji – POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+ (druk nr 12/8);

 12. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/83/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 roku (druk nr 12/26);

 13. w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2020 r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem oraz pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku (druk nr 12/1)

 14. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew będących pomnikami przyrody (druk nr 12/6);

 15. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 12/7);

 16. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przy oczyszczalni I” w Słupsku (druk nr 12/9);

 17. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bałtycka” w Słupsku (druk nr 12/10);

 18. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (druk nr 12/11);

 19. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku. (druk nr 12/3).

 1. Wybory ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku oraz Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Słupsku na kadencję 2020-2023 (druk nr 12/19, druk nr 12/20).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie przewlekłego załatwiania sprawy (druk nr 12/21).

 3. Rozpatrzenie skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 12/22).

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (druk nr 12/23).

 5. Przekazanie petycji do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Słupska (druk nr 12/24).

 6. Interpelacje i zapytania radnych.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
31 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek