Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

18 grudnia 2019, 9:00
sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 25 września 2019 r. (wg stanu na dzień 2 grudnia 2019 r.).

 3. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 14/7);

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 14/8);

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok (druk nr 14/12);

 4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033 (druk nr 14/13);

 5. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (druk nr 14/11);

 6. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2019/2020 (druk 14/1);

 7. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego A” w Słupsku (druk nr 14/2);

 8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku (druk nr 14/3);

 9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A” w Słupsku (druk nr 14/4);

 10. w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 14/14);

 11. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. zniszczenia dokumentów nieodebranych przez podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata, który nie został wybrany na ławnika (druk nr 14/10).

 1. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słupsk, ul.Bora Komorowskiego 11” dotyczącej służebności drogi koniecznej (druk nr 14/9).

 2. Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej w Słupsku z działalności w 2019 roku oraz przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku za II półrocze 2019 r.

 3. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok oraz zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na 2020 rok.

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 14/5);

 2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 14/6).

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI -

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
27 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek