Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 stycznia 2020, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wręczenie Medalu Honorowego Miasta Słupska.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2019 rok.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 30 października 2019 r. (wg stanu na dzień 14 stycznia 2020 r.).

 5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 15/8),

2) w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska (druk nr 15/6),

3)w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku, stanowiących własność Skarbu Państwa (druk nr 15/5),

4)w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Słupska w ramach projektu „Słupsk bez plastiku” (druk nr 15/7),

5)w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 15/1),

6) w sprawie uchylenia uchwały Nr 597/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 kwietnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (druk nr 15/3),

7) w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska” (druk nr 15/4),

8) w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 15/2).
 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupsk w zakresie nienależytego wykonywania czynności przez Straż Miejską oraz pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku (druk nr 15/10).

 2. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zagospodarowania terenu przed budynkiem przy ul. Szymanowskiego 6 w Słupsku (druk nr 15/11).

 3. Rozpatrzenie skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej – Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 15/12).

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zagospodarowania terenu za budynkami przy ul. Długiej 22 i 23 w Słupsku (druk nr 15/13).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr 15/14).

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Sprawy bieżące.


Lista obecności radnych na sesji:

Kamil BIERKA +

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

Paweł SKOWROŃSKI -

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 stycznia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek