Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 lipca 2020, 12:00
sala nr 211 UM - zdalny tryb obradowania (transmisja dostępna będzie w bip.um.slupsk.pl - zakładka: "sesje RM online")

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Kierownika Nadzoru Wodnego w Słupsku z działań podejmowanych na obszarach Miasta Słupska, Powiatu Słupskiego i Powiatu Bytowskiego za rok 2019.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 29 kwietnia 2020 r. (wg stanu na dzień 9 lipca 2020 r.).

 4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 20/6)

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 20/7)

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 20/5).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji umowy cywilnej (druk nr 20/1).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie uzyskanej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, obejmującej również sprawę ubezpieczenia OC pojazdów przyjętych przez Miasto Słupsk na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 20/2).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowego działania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (druk nr 20/3).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Słupskiej Inicjatywy Obywatelskiej! „SIO” z dnia 18 czerwca 2020 r. na Prezydenta Miasta Słupska „w przedmiocie kłamstwa, którego dopuścił się podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku w dn. 12.12.2019 r.” (druk nr 20/4).

 11. Upoważnienie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji umów Nr ZP.7/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. i Nr ZP.5/2020 z 28 lutego 2020 r. zawartych pomiędzy Miastem Słupsk, a Firmą „Adkonis” Oliver Adkonis.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Sprawy bieżące.

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lipca 2020
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek