Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

10 sierpnia 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Podjęcie uchwał:
  3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 05 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2005-2008 (Druk Nr 45/4),
  4. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zabezpieczenia należytego wykonania przez Gminę Miejską Słupsk umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania inwestycyjnego „Modernizacja przychodni rejonowej – ulica Wojska Polskiego w Słupsku”(Druk Nr 45/5),
  5. w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005r.(Druk Nr 45/3),
  6. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005r.(Druk Nr 45/1),
  7. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” (Druk Nr 45/2).
UWAGI W celu zaopiniowania w/w projektów uchwał w dniu 8 sierpnia 2005 r.(poniedziałek) o godz. 13-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Słupsku w sali Nr 110 Urzędu Miejskiego.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek