Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 września 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 25.05., 29.06., 19.07. i 27.07.2005 r. (stan na dzień 30 sierpnia 2005 r.).
 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z nie wykonania uchwał i stanowisk Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994 – 2004 (stan na dzień 30 sierpnia 2005 r.)
 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXIV/394/04 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2005 r.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Słupska za I półrocze 2005 roku.(Druk Nr 47/16),
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2005 – 2008 (Druk Nr 47/31),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 47/17),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 47/25),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 47/26),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 47/27),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 47/28),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 47/35),
  • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (Druk Nr 47/11),
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej (Druk Nr 47/12),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 (Druk Nr 47/13),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoletniego inwestycyjnego (Druk Nr 47/14),
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego (Druk Nr 47/15),
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do spółki pod firmą Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Druk Nr 47/33),
  • w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2005 - 2013(Druk Nr 47/32),
  • w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „EUROPE DIRECT Sieć Informacyjna” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (Druk Nr 47/24),
  • w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Chopina 3 (Druk Nr 47/4),
  • w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku (Druk Nr 47/5),
  • w sprawie nadania statutu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Unicef w Słupsku (Druk Nr 47/30),
  • w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursie Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku (Druk Nr 47/6),
  • w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 32 w Słupsku (Druk Nr 47/7),
  • w sprawie zmiany nazwy szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku (Druk Nr 47/8),
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska (Druk Nr 47/20),
  • w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (Druk Nr 47/9),
  • w sprawie nadania nazwy rondu w Słupsku (Druk Nr 47/10),
  • w sprawie pozbawienia ulic kategorii dróg gminnych oraz nadania kategorii dróg powiatowych (Druk Nr 47/21),
  • w sprawie pozbawienia ulic kategorii dróg powiatowych oraz nadania kategorii dróg gminnych (Druk Nr 47/22),
  • w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie garażu położonego przy ul. Kaszubskiej 5 (Druk Nr 47/34),
  • w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 19 (Druk Nr 47/23),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/455/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” z siedzibą w Słupsku przy ul. Leśnej 8 (Druk Nr 47/29),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Klonowej w Słupsku (Druk Nr 47/2),
  • w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic 11 Listopada, Piłsudskiego, Małcużyńskiego oraz Szczecińskiej (Druk Nr 47/3),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szczecińskiej, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej w Słupsku (Druk Nr 47/18),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PONIATOWSKIEGO” w Słupsku (Druk Nr 47/19).
 6. Wezwanie Rady Miejskiej w Słupsku do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XLII/542/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte – Górna” zgłoszone przez Firmę „Fimal PSB” Sp. Z o.o. Oraz Wspólnoty Mieszkaniowe przy Górnej 5, 7 i 9 w Słupsku.
 7. Rozpatrzenie wniosku Prokuratora Okręgowego w Słupsku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLIV/557/02 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – mieszkaniowej „11 Listopada” w rejonie ul. Szczecińskiej i 11 Listopada z dnia 24 kwietnia 2002 r.
 8. Rozpatrzenie skargi pana Zdzisława Pietrasia na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 9. Rozpatrzenie skargi pani Karoliny Kwieczkowskiej na działalność Prezydenta Miasta w zakresie użytkowania garażu.
 10. Rozpatrzenie skargi pana Krzysztofa Bukowskiego na działalność Prezydenta Miasta w zakresie zniszczenia prywatnego terenu i nie udzielenia odpowiedzi.
 11. Rozpatrzenie skargi państwa Anny Sujkowskiej – Stańczyk i Lecha Stańczyka na działalność Prezydenta Miasta w zakresie ustanowienia służebności drogowej.
 12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek