Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 października 2005, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 10. i 24.08.2005 r. (stan na dzień 11.10. 2005 r.).
 3. Informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych w roku bieżącym:
  • Prezydentowi Miasta Słupska przez: Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, osoby wydające w imieniu Prezydenta Miasta decyzje administracyjne, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające oraz członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi,
  • Przewodniczącej Rady Miejskiej przez radnych.
 4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 48/6),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 48/7),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 48/15),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/359/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Słupska na lata 2005-2008 (Druk Nr 48/17),
  • w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2005 rok (Druk Nr 48/16),
  • w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2005 (Druk Nr 48/8),
  • w sprawie wydzielenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Słupsku przy ul. Jaracza 5 (Druk Nr 48/9),
  • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezydentowi Miasta Słupska do zatwierdzenia projektu pn. "Zdrowie – Mama i Ja" (Druk Nr 48/10),
  • w sprawie wydzielenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Adopcyjno–Opiekuńczy z siedzibą w Słupsku przy ul. Jaracza 5 (Druk Nr 48/11),
  • w sprawie nadania statutu zakładom opieki zdrowotnej pod nazwą: Żłobek Nr 2 z siedzibą w Słupsku przy ul.3 Maja 78, Żłobek Nr 3 z siedzibą w Słupsku przy ul. Łukasiewicza 4, Żłobek Nr 6 z siedzibą w Słupsku przy ul. Gen. Andersa 4 (Druk Nr 48/12),
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Słupska (Druk Nr 48/5),
  • w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami (Druk Nr 48/1),
  • w sprawie Kodeksu Postępowania Radnego Rady Miejskiej w Słupsku i działaniach Rady w przypadku jego nieprzestrzegania (Druk Nr 47/1),
  • w sprawie zmiany nazwy ulicy w Słupsku (Druk Nr 48/13),
  • w sprawie zmiany nazwy ulicy w Słupsku (Druk Nr 48/14),
  • w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupsk nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej (Druk Nr 48/3),
  • w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego Gminy Miejskiej Słupsk nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ul. 3 Maja (Druk Nr 48/4),
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku (Druk Nr 48/2).
 5. Rozpatrzenie skargi pana Zdzisława Pietrasia na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.
 6. Rozpatrzenie skargi państwa Anny Sujkowskiej – Stańczyk i Lecha Stańczyka na działalność Prezydenta Miasta w zakresie ustanowienia służebności drogowej.
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek