Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 lutego 2004, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska:
  • z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2003 r. (stan na dzień 11 lutego 2004 r.),
  • z realizacji uchwały Nr V/74/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2003 roku
  • w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
 3. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie realizacji ochrony przeciwpożarowej w 2003 roku
 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Słupska w 2003 roku
 5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w 2003 roku.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie odwołania Ireneusza Bijaty z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku (Druk nr 22-3),
  • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Murarskiej 9 służebnością drogową (Druk nr 22-1),
  • w sprawie nadania nazwy gruntom stanowiącym drogę gminną miasta Słupska (Druk nr 22-2),
 7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
UWAGI Sprawozdania i informacje wymienione w pkt 2-5 są do wglądu w Biurze Rady.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 lipca 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek