Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 września 2008, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad


Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach: 28 maja, 25 czerwca i 30 lipca 2008 roku (stan na dzień 03.09.2008 r.)

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z nie wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994 – 2007 (stan na dzień 28.08.2008 r.)

 5. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie informacji o przebiegu wykonania Miasta Słupska za I półrocze 2008 roku (Druk Nr 28/15),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/16),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/17),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/27),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/28),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/29),
 • w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/30),
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych
  w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (Druk Nr 28/26),
 • w sprawie zmiany uchwały Nr VII/82/03 z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku” (Druk Nr 28/20),
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/358/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie realizacji inwestycji pn. „Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu
  i Rehabilitacji w Słupsku”(Druk Nr 28/19),
 • w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Słupska na lata 2008-2015 (Druk Nr 28/7),
 • w sprawie umowy między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk, Gminą Ustka
  i Gminą Miasto Ustka o opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wspólnej inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej Słupsk - Ustka (Druk Nr 28/3),
 • zmieniającej uchwałę Nr X/87/03 Rady Miejskiej w Słupsku z 30 kwietnia 2003 r.
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zarządzie Dróg Miejskich w Słupsku oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu (Druk Nr 28/4),
 • w sprawie wysokości wskaźników procentowych określających górną granicę pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne (Druk Nr 28/8),
 • w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku (Druk Nr 28/14),
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych oraz stref cen obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami (Druk Nr 28/1),
 • w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2009 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami (Druk Nr 28/18),
 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Grażyny obręb 9, działka nr 976 (Druk Nr 28/9),
 • w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk – obr. 12, część działki nr 21 o powierzchni 1500 m2 położonej przy ulicy Wita Stwosza w Słupsku (Druk Nr 28/10),
 • w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk – oznaczonej numerami działek 186/25, 186/26
  i część działki nr 186/31 o łącznej powierzchni 1839 m2, położonej przy ulicach Sportowej i Łąkowej w Słupsku (Druk Nr 28/11),
 • w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk – obr. 6, część działki nr 32/19 o powierzchni 266 m2 położonej przy ulicy Bałtyckiej w Słupsku (Druk Nr 28/12),
 • w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk – obr. 1, działki nr 38/50 o powierzchni 332 m2 położonej przy ulicy Borchardta 2 w Słupsku (Druk Nr 28/13),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fabryczna” w Słupsku (Druk Nr 28/21),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lelewela-A” w Słupsku (Druk Nr 28/22),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Podgrodzie II-A” w Słupsku (Druk Nr 28/23),
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  „Kościuszki A” w Słupsku (Druk Nr 28/24),
 • w sprawie zmiany statutu Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku (Druk Nr 28/2),
 • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska (Druk Nr 28/5),
 • w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku (Druk Nr 28/6),
 • w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu Pana Józefa Środy na pobyt stały w Słupsku przy ul. Grottgera (Druk Nr 28/25).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
17 września 2008
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
22 września 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek