Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXI Sesja Rady Miejskiej

26 listopada 2008, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad


 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 3 i 24 września 2008 roku (stan na dzień 6 listopada 2008 r.).

 4. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przesłanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku.

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto Słupsk (druk nr 29/10),

  2. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (druk nr 31/6),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 31/7),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 31/10),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 31/11),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 31/12),

  7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 31/13),

  8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok (druk nr 31/17),

  9. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 31/14),

  10. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 31/15),

  11. w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości (druk nr 31/16),

  12. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2008 (druk nr 31/9),

  13. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie finansowane częściowo ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (druk nr 31/3),

  14. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy
   Rodzinie z siedzibą w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 19 (druk nr 31/8),

  15. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku (druk nr 31/4),

  16. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska (druk nr 31/2),

  17. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk – obr. 10, działka nr 339/7 o powierzchni 19 m2, położonej przy ulicy M. Zaborowskiej w Słupsku (druk nr 31/5),

  18. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy
   ul. Grunwaldzkiej i przy Leśnej (druk nr 31/18),

  19. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (druk nr 31/19),

  20. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Lęborskim (druk nr 31/1),

  21. w sprawie zmian w Statucie Miasta Słupska (druk nr 31/20).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 listopada 2008
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 listopada 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek