Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku - I część

17 grudnia 2008, 10:00
sala Nr 211

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdania:

 • Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniach 29 października i 6 listopada 2008 roku (stan na dzień 2 grudnia 2008 r.).

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na sesji w dniach 29 października i 6 listopada 2008 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2009 rok (druk Nr 32/5):

 • wystąpienie Prezydenta Miasta,

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta,

 • dyskusja,

 • podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 31/20),

 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Lelewela i Podgrodzie II w rejonie ulic Obrońców Wybrzeża i Lotha w Słupsku (druk nr 32/4)

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/233/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Słupsk stanowiącą Placówkę Wielofunkcyjną pod nazwą "Mój Dom – Moja Przyszłość" z siedzibą w Słupsku przy ulicy Lutosławskiego 21/2 (druk Nr 32/1),

 • w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk Nr 32/2)

 • w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" z siedzibą w Słupsku przy ul. Leśnej 8 (druk Nr 32/3),

 • w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zarządzie Transportu Miejskiego w Słupsku oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu (druk Nr 32/6).
 1. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w 2008 roku, w tym przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2008 r.

 2. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2009 rok, w tym przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

 3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
3 grudnia 2008
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
18 grudnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek