Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIII Sesja Rady Miejskiej

28 stycznia 2009, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 listopada 2008 roku (stan na dzień 12 stycznia 2009 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za2008 rok.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 32/5 z autopoprawką).

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/783/06 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie powołania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku (druk nr 33/1),

 2. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 33/2),

 3. w sprawie zmiany nazw ulic i placu w Słupsku (druk nr 33/3),

 4. w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta „Słupsk” w znaku towarowym „Zasta” Spółka z o.o. w Słupsku (druk nr 33/4).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
14 stycznia 2009
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
15 stycznia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek