Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV Sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2009, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 17 i 29 grudnia 2008 roku.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 17 grudnia 2008 roku (stan na dzień 16 lutego 2009 r.).

 5. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku o działalności w 2008 roku w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 6. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Słupska.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 34/7),

  2. w sprawie utworzenia spółki Słupski Park Wodny, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 34/12),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 34/14),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 34/13),

  5. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Pana Macieja Kobylińskiego – Prezydenta Miasta Słupska za 2008 rok (druk nr 34/8),

  6. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego funduszu celowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk nr 34/1),

  7. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (druk nr 34/9),

  8. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulic Sobieskiego, 3-go Maja, Wazów i Piłsudskiego w Słupsku (druk nr 34/4),

  9. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym przy ulicy Gdańskiej w Słupsku (druk nr 34/5),

  10. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego” na terenie położonym przy ulicy Poniatowskiego 46 A w Słupsku (druk nr 34/6),

  11. w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 60 (druk nr 34/2),

  12. w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Słupsku przy ulicy Partyzantów 24 (druk nr 34/3),

  13. w sprawie zmiany nazw ulic i placu w Słupsku (druk nr 33/3),

  14. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Waldemara Pulit na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w Słupsku (druk nr 34/10),

  15. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Waldemara Pulit na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w Słupsku (druk nr 34/11).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzenia kontroli realizacji Strategii Mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki czynszowej, inwestycyjnej i systemu zarządzania istniejącym zasobem.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Uwaga:

Sprawozdania i informacje wymienione

w punktach od 3. do 6. wyłożone są do wglądu

w Biurze Rady Miejskiej.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 lutego 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
18 lutego 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek