Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 maja 2009, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 18 i 25 marca 2009 roku (stan na dzień 4 maja 2009 r.)

 4. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/13),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/14),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/15),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/16),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/17),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/21),

  7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 38/22),

  8. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2009 (druk nr 38/12),

  9. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 38/18),

  10. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku na lata 2009-2016 (druk nr 38/19),

  11. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 38/20),

  12. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Owocowa” w Słupsku (druk nr 38/24),

  13. w sprawie zmiany typu Placówki Wielofunkcyjnej „Mój Dom – Moja Przyszłość” z siedzibą w Słupsku przy ulicy Lutosławskiego 21/2 z wielofunkcyjnej na socjalizacyjną oraz nadania statutu (druk nr 38/23),

  14. w sprawie zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 17 (druk nr 38/1),

  15. w sprawie zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gryfitów w Słupsku przy ul. Hubalczyków 7 (druk nr 38/2),

  16. w sprawie zmiany nazwy publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Polonii w Słupsku
   przy ul. Kulczyńskiego 1a (druk nr 38/3),

  17. w sprawie zmiany nazwy publicznego Gimnazjum nr 4 im. Orła Białego w Słupsku
   przy ul. Banacha 17 (druk nr 38/4),

  18. w sprawie zmiany nazwy publicznego Gimnazjum nr 6 w Słupsku przy ul. Zaborowskiej 2 (druk nr 38/5),

  19. w sprawie zmiany nazwy publicznego III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku przy ul. M. Zaborowskiej 2 (druk nr 38/6),

  20. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 (druk nr 38/7),

  21. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego w Słupsku przy ul. Partyzantów 24 (druk nr 38/8),

  22. w sprawie zmiany nazwy publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60 (druk nr 38/9),

  23. w sprawie zmiany nazwy publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Słupsku przy ul. Szymanowskiego 5 (druk nr 38/10),

  24. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
   jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Słupska (druk nr 38/11),

  25. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 38/25).

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli związanej z pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych w tym z Unii Europejskiej, o których dofinansowanie w roku 2008 ubiegało się Miasto Słupsk.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
20 maja 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 maja 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek