Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XL Sesja Rady Miejskiej w Słupsku - zwołana na wniosek Prezydenta Miasta

8 lipca 2009, 15:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 40/1),

  2. zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Europejskie Biuro Partnerstw - II”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2. nr konkursu: 01/POKL/7.2.1/2009, nr wniosku: WND-POKL.07.02.01-22-009/09 (druk nr 40/2),

  3. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska (druk nr 40/3),

  4. utworzenia Parku Kulturowego Klasztorne Stawy (druk nr 40/4),

  5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - „Kościuszki B” w Słupsku (druk nr 40/5),

  6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obrońców Wybrzeża” w Słupsku (druk nr 40/6).

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
2 lipca 2009
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
3 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek