Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku - I część

16 grudnia 2009, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

Porządek obrad wraz ze zmianami (czcionka wytłuszczona):
 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 7 i 28 października 2009 roku (stan na dzień 2 grudnia 2009 r.)

 4. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w 2009 roku.

 5. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2010 rok.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-9, załączniki 1-4),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-10, załączniki 1-2),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-11, zał nr 1-2, zał nr 3),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-12, załącznik 1-4),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-13, załączniki 1-5),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-15, załącznik nr 1-4),

 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 46-16, załączniki nr 1-3),

 8. w sprawie przyznania w 2009 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Słupska (druk nr 46/2),

 9. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk Nr 46-7) ,
 10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska-Grottgera” w Słupsku (druk nr 46/4),

 11. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska na lata 2008-2011 wraz z perspektywą na lata 2012-2015 – aktualizacja (druk nr 46/3, załącznik),

 12. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Słupsk przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Ogrodowej 3 w Słupsku (druk nr 46/5),
 13. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska (druk nr 46-6),
 14. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Własna firma po 45 roku Życia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, nr wniosku: WND-POKL.06.02.00-22-039/09 i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji (druk nr 46-8, załącznik)
 15. w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier (druk nr 46/14).
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2010 rok (druk 46/1):

 • wystąpienie Prezydenta Miasta,
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego (druk nr 46-17),
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący RM
Data wytworzenia:
2 grudnia 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
21 grudnia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek