Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 2/2

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 listopada 2018
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 listopada 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 2/2
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 listopada 2018
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 listopada 2018

Druk Nr 2/1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 listopada 2018
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 listopada 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 2/1
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
22 listopada 2018
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 listopada 2018

Druk Nr 12/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/22
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 12/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność gminnej jednostki organizacyjnej - Zarządu Infrastruktury
Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 12/23
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady
Data wytworzenia:
23 października 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
23 października 2019

Druk Nr 14/1

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2019/2020

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
4 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/1
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 grudnia 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
4 grudnia 2019

Druk Nr 15/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020

Druk Nr 15/9

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/9
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020

Druk nr 16/2

w sprawie określenia kryteriów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk 16/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020

Druk 16/3

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 16/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
6 lutego 2020

Druk Nr 61/1

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 listopada 2018
Informację opublikował:
Izabela Raczyńska
Data publikacji:
2 listopada 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 61/1
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 listopada 2018
Informację opublikował:
Izabela Raczyńska
Data publikacji:
2 listopada 2018

Druk Nr 60/2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/2
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 października 2018

Druk Nr 60/1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 60/1
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
25 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 października 2018

Druk Nr 59/19

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/649/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona dziko występującej fauny przed presją ze strony bezpańskich zwierząt z wykorzystaniem nowych elementów infrastruktury interwencyjnej"

Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Izabela Raczyńska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Izabela Raczyńska
Data publikacji:
17 października 2018

Druk Nr 59/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
23 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 października 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
23 października 2018
Nazwa pliku:
autopoprawka załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 października 2018
Informację opublikował:
Agnieszka Ryczkowska
Data publikacji:
23 października 2018

Druk Nr 59 /17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 października 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 października 2018

Druk Nr 59/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 października 2018
Nazwa pliku:
Autopoprawka załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 października 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 października 2018

Druk Nr 59/15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/15
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018

Druk Nr 59/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2018 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/14
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. PREZYDENT Miasta Słupska Marek Biernacki ZASTĘPCA PREZYDENTA
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
31 października 2018

Druk 59/13

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 października 2018
Nazwa pliku:
Druk 59/13
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 października 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
17 października 2018

Druk Nr 59/12

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
15 października 2018
Nazwa pliku:
Druk Nr 59/12
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 października 2018
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
15 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek