Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 41/19

w sprawie wniosku dotyczącego organizacji i funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/19
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 stycznia 2022

Druk Nr 41/18

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wykonywania zadań przez Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/18
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022

Druk Nr 41/17

w sprawie wniosku o realizację inwestycji ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności i Kołłątaja oraz nazwania go imieniem Romana Dmowskiego
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
12 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/17
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022

Druk Nr 41/16

w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej żądanie podjęcia określonych działań w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/16
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 stycznia 2022
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 stycznia 2022

Druk Nr 41/15

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/15
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
18 stycznia 2022
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
18 stycznia 2022

Druk Nr 41/14

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022 - 2030"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk 41/13

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Ustka związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk 41/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/12

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2025"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/12
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/11

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022 - 2031"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/11
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/10

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Profilaktyka chorób układu sercowo - naczyniowego, nadciśnienia tętniczego oraz hipercholesterolemii w Mieście Słupsku na lata 2022 – 2030"
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Agata Dąbrowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk 41/9

w sprawie przyznania w 2022 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
19 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk 41/9
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/8

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Ustka w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/8
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/7

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/7
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Małgorzata Marcinowicz
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/6

w sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2022 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/5

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr 4 w Słupsku wchodzącym w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/4

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 stycznia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
41-4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 stycznia 2022
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/3

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/3
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 grudnia 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
11 stycznia 2022

Druk Nr 41/2

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Gdańskiej na działce nr 31/5 obr. 15 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 stycznia 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/2
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Joanna Wolska
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 41/1

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
27 grudnia 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 listopada 2021
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Druk Nr 40/2

w sprawie deklaracji Rady Miejskiej w Słupsku dla przyszłych mieszkańców Miasta z terenów określonych w uchwale Nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Marta Makuch
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
14 stycznia 2022
Nazwa pliku:
Druk nr 40/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Z-ca Prezydenta Miasta Marta Makuch
Data wytworzenia:
14 stycznia 2022
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
14 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek