Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 15/9

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/9
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020

Druk Nr 15/8

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/8
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 stycznia 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
17 stycznia 2020

Druk Nr 15/7

w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Słupska w ramach projektu „Słupsk bez plastiku”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/7
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marta Makuch- Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
14 stycznia 2020

Druk Nr 15/6

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
14 stycznia 2020

Druk Nr 15/5

w sprawie przejęcia do zasobu nieruchomości Miasta Słupska prawa własności nieruchomości położonych w Słupsku, stanowiących właność Skarbu Państwa.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
14 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 stycznia 2020
Informację opublikował:
Beata Maruszewska-Sikora
Data publikacji:
14 stycznia 2020

Druk Nr 15/4

w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Słupska”
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/4
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
15 stycznia 2020

Druk Nr 15/3

w sprawie uchylenia uchwały Nr 597/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 kwietnia 1994 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/3
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
9 stycznia 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
10 stycznia 2020

Druk Nr 15/2

w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/2
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
8 stycznia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
8 stycznia 2020

Druk Nr 15/1

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Druk Nr 15/1
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 stycznia 2020
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
8 stycznia 2020

Druk nr 14/14

w sprawie przystąpienia Miasta Słupska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 14/14
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Anna Kudyba-Pufelska
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/13

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/13
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/12

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/12
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/11

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Magdalena Karpińska
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/10

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. zniszczenia dokumentów nieodebranych przez podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydata, który nie został wybrany na ławnika
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/10
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/9

w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Słupsk, ul.Bora Komorowskiego 11 ” dotyczącej
służebności drogi koniecznej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
11 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/9
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
10 grudnia 2019
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
11 grudnia 2019

Druk Nr 14/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/8
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/7
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/6

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/6
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/5

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/5
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 grudnia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Druk Nr 14/4

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście A” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
6 grudnia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 14/4
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
6 grudnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
6 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek