Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk nr 9/25

w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 9/25
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
18 czerwca 2019

Druk Nr 9/24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz.Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
18 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/24
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
wz.Prezydenta Miasta Słupska Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
18 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
18 czerwca 2019

Druk Nr 9/23

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/23
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 czerwca 2019

Druk Nr 9/22

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/22
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 czerwca 2019

Druk Nr 9/21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/21
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 czerwca 2019

Druk Nr 9/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
14 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Emilia Kobus
Data publikacji:
14 czerwca 2019

Druk Nr 9/19

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych realizowanych przez spółkę Trzy Fale w Słupsku
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
14 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk 9/19
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Sportu
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 czerwca 2019
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
14 czerwca 2019

Druk Nr 9/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/18
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 czerwca 2019

Druk Nr 9/17

w sprawie zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Słupsku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marta Makuch Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
13 czerwca 2019

Druk Nr 9/16

w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej „regionalny program polityki zdrowotnej szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2019 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/16
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 czerwca 2019

Druk Nr 9/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/15
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
13 czerwca 2019

Druk Nr 9/14

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2018
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
12 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/14
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
12 czerwca 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Ciachla
Data publikacji:
12 czerwca 2019

Druk Nr 9/13

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2018 rok.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch Zastępca Prezydenta MIasta
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/13
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
wz Prezydenta Marta Makuch Zastępca Prezydenta MIasta
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
11 czerwca 2019

Druk Nr 9/12

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2018 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/12
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Wniosek absolutoryjny
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 1 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 2 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 3 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 4 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 5 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 6 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 7 do zał.1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 8 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
zał. nr 9 do zał. 1
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 4 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 8 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 9 do Wniosku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Jaworski
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Uchwała RIO w spr.pozytywnej opinii w spr.wniosku Komisji Rewizyjnej w spr.udzielenia absolutorium PMS z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Data wytworzenia:
13 czerwca 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
13 czerwca 2019

Druk Nr 9/11

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/741/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Miasto Słupsk, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/11
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Wz. Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
11 czerwca 2019

Druk Nr 9/10

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
11 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 czerwca 2019
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
11 czerwca 2019

Druk Nr 9/9

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 15 w Słupsku przy ul. Wiatracznej 6

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/9
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019

Druk Nr 9/8

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Dębnica Kaszubska
w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/8
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019

Druk Nr 9/7

w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19/ Rady Miejskiej w Słupsku z dni 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/7
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019

Druk Nr 9/6

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Słupska, od dnia 1 września 2019 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 9/6
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
10 czerwca 2019
Informację opublikował:
Dorota Wiśniewska
Data publikacji:
10 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych
Referat Obsługi Przedsiębiorców

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek