Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 44-15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44-15
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 44-11

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44-11
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 44-10

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44-10
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 44-9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44-9
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 44-8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44-8
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 44-7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44-7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 października 2017
Informację opublikował:
Karolina Cichowlas
Data publikacji:
16 października 2017

Druk nr 44/6

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji partnerskiego Projektu pn. „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
17 października 2017
Nazwa pliku:
Druk nr 44/6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik do Uchwały - Umowa Partnerska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 3 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 4 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 5 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 6 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 7 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 8 do Umowy Partnerskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Marek Biernacki
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Elżbieta Wójcikowska
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 44/5

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Statutowej
Data wytworzenia:
9 października 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
13 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44/5
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczący Komisji Statutowej
Data wytworzenia:
9 października 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
13 października 2017

Druk Nr 44/4

w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
13 października 2017
Nazwa pliku:
Druk 44/4
Podmiot publikujący:
Samodzielne stanowisko ds. Sportu i Rekreacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Szymon Orłowski
Data publikacji:
13 października 2017

Druk Nr 44/3 - WYCOFANO

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki”
w Słupsku - WYCOFANO
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
17 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
11 października 2017

Druk Nr 44/2

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/432/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
11 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44/2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
11 października 2017

Druk Nr 44/1

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2018r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
10 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 44/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
10 października 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
10 października 2017

Druk Nr 43-4

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
6 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 43-4
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta - Krystyna Danilecka Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
6 października 2017

Druk Nr 43-3

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
6 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 43-3
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
6 października 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
6 października 2017

Druk Nr 43-2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
5 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 43-2
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
5 października 2017

Druk nr 43-1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
5 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 43-1
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
5 października 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
5 października 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
11 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 października 2017

Druk Nr 42-42

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
26 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 września 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 42-42
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
26 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 września 2017

Druk Nr 42-41

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
26 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 42-41
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
26 września 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
26 września 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Tadeusz Bobrowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
4 października 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 października 2017

Druk Nr 42/40

w sprawie rozpatrzenia petycji o przyznanie prawa do ulg w gminnym transporcie zbiorowym
dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w
rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób pozostających bez pracy z powodów
politycznych.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 września 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 42/40
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
25 września 2017

Druk Nr 42/39

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum z inicjatywy Rady
Miejskiej w Słupsku odnośnie samoopodatkowania się mieszkańców miasta Słupska celem
pozyskania środków na dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 września 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 42/39
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 września 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek