Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 35/11

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/11
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 września 2021

Druk Nr 35/10

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/10
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 września 2021

Druk Nr 35/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/9
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
17 września 2021

Druk 35/8

w sprawie przyjęcia Programu Słupska Karta Mieszkańca
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 września 2021
Nazwa pliku:
Druk 35/8
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 września 2021
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
17 września 2021

Druk Nr 35/7

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXI/787/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” i „Górna” w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 września 2021
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/7
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 września 2021
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
14 września 2021

Druk nr 35/6

w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Damnica i Gminą Kępice w sprawie ustalenia zasad realizacji i finansowania cyklu działań na rzecz integracji europejskiej służących promocji Słupska i regionu

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Uchwała
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Uzasadnienie do uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Porozumienie
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Dorota Szłyk
Data publikacji:
14 września 2021

Druk Nr 35/5

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/252/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie powierzenia Spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku wykonywania części zadań własnych Miasta Słupska z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/5
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
14 września 2021

Druk Nr 35/4

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/478/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
14 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 września 2021
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
14 września 2021

Druk Nr 35/3

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2021/2022
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
7 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/3
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
7 września 2021

Druk Nr 35/2

w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
7 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
7 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Borkowska
Data publikacji:
7 września 2021

Druk Nr 35/1

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
3 września 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 35/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
2 września 2021
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
3 września 2021

Druk Nr 34/1

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz Prezydent Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Józef Malec
Data publikacji:
23 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 34/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
wz Prezydent Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Słupska Marta Makuch
Data wytworzenia:
23 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Józef Malec
Data publikacji:
23 sierpnia 2021

Druk Nr 33/2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 33/2
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 sierpnia 2021
Nazwa pliku:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
30 lipca 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 sierpnia 2021

Druk Nr 33/1

w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lipca 2021
Informację opublikował:
Józef Malec
Data publikacji:
28 lipca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 33/1
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
28 lipca 2021
Informację opublikował:
Józef Malec
Data publikacji:
28 lipca 2021

Druk Nr 32/32

w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 32/32
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 czerwca 2021

Druk Nr 32/31

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezesa Parku Wodnego Trzy Fale Spółki z o.o. w Słupsku

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 32/31
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 czerwca 2021
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 czerwca 2021

Druk Nr 32/30

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/468/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
28 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 32/30
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2021
Informację opublikował:
Beata Wietrzyńska
Data publikacji:
28 czerwca 2021

Druk Nr 32/29

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 32/29
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
23 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
29 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
29 czerwca 2021
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
29 czerwca 2021

Druk Nr 32/28

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 32/28
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 czerwca 2021

Druk Nr 32/27

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2021
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
28 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Druk Nr 32/27
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 czerwca 2021
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
18 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 czerwca 2021
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
28 czerwca 2021
Nazwa pliku:
Autopoprawka - Druk
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
28 czerwca 2021
Informację opublikował:
Greta Pietrzala
Data publikacji:
28 czerwca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek