Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk 5/14

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Grottgera 13" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk 5/14
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
15 lutego 2019

Druk Nr 5/13

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/13
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
15 lutego 2019

Druk Nr 5/12

w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Słupskim Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/12
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk 5/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum-Południe D” w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk 5/11
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 lutego 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/10

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/10
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/9
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/8
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk nr 5/5

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Hubalczyków i ulicy Bukowej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
8 lutego 2019
Informację opublikował:
Elżbieta Dziemidowicz
Data publikacji:
14 lutego 2019

Druk Nr 5/4

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/4
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 lutego 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
13 lutego 2019
Nazwa pliku:
Raport z konsultacji
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Goliński - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 lutego 2019
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
13 lutego 2019

Druk nr 5/3

w sprawie przyznania w 2019 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,położonych na obszarze Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
11 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka- Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
11 lutego 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
11 lutego 2019

Druk nr 5/2

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku i wyboru w jej skład przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
7 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk nr 5/2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Pani Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
7 lutego 2019

Druk Nr 5/1

w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na działkach nr 156/9 i 161/15 w obrębie 12 do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 stycznia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
6 lutego 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 5/1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Transportowej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
21 stycznia 2019
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
6 lutego 2019

Druk Nr 4/16

w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr III/36/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/16
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 stycznia 2019
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 stycznia 2019

Druk Nr 4/15

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2018-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/15
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
18 stycznia 2019

Druk Nr 4/14

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 stycznia 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
18 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/14
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka
Data wytworzenia:
18 stycznia 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
18 stycznia 2019

Druk Nr 4/13

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 stycznia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Druk Nr 4/13
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
16 stycznia 2019
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
16 stycznia 2019

Druk 4/12

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska II" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
16 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Druk 4/12
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
16 stycznia 2019

Druk 4/11

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska III" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
16 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Druk 4/11
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
16 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek