Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Apel

o przestrzeganie i szanowanie konstytucyjnych zasad ustroju Polski
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
20 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Apek
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
26 kwietnia 2017

Apel

apel w sprawie rozwiązań komunikacyjnych w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
20 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
apel
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/11

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/11
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/10

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/10
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/9

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/9
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/8

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/8
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/7

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/7
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/6

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/6
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 38/5

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/443/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017
r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez
Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz
ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
14 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/5
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
14 kwietnia 2017

Druk Nr 38/4

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/442/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastepca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Arkadiusz Kawałko
Data publikacji:
14 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/4
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastepca Prezydenta
Data wytworzenia:
14 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Arkadiusz Kawałko
Data publikacji:
14 kwietnia 2017

Druk Nr 38-3

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/294/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
14 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38-3
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Anna Kotela
Data publikacji:
13 kwietnia 2017

Druk Nr 38-2

w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w 2017r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
12 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38-2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
12 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
12 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
24 kwietnia 2017

Druk Nr 38/1

w sprawie zmian nazw ulic w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/1
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Notki dot.nowych nazw
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
7 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 38/1 Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2017
Nazwa pliku:
Notki dot.nowych nazw - autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
19 kwietnia 2017

Druk Nr 37-40

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 37/40
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 marca 2017

Druk Nr 37-39

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 37/39
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 marca 2017

Druk nr 37/38

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie i zrefinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
"Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków"
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Adam Piekarec
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk nr 37/38
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Adam Piekarec
Data publikacji:
22 marca 2017

Druk Nr 37/37

w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg krajowych
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 37/37
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017

Druk Nr 37/36

w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia ulic w Słupsku kategorii drogi krajowej
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 37/36
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017

Druk Nr 37/35

w sprawie pozbawienia ulic w Słupsku kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 37/35
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017

Druk Nr 37/34

w sprawie zaliczenia ulic w Słupsku do kategorii dróg gminnych
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 37/34
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 marca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek