Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 46/5

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cieśliki” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
12 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/5
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 grudnia 2017
Informację opublikował:
Maciej Araszkiewicz
Data publikacji:
12 grudnia 2017

Druk Nr 46/4

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
11 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/4
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
11 grudnia 2017

Druk Nr 46/3

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
11 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/3
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
11 grudnia 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
11 grudnia 2017

Druk Nr 46/2

w sprawie przyjęcia Słupskiego programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik Sekretarz Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 grudnia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
8 grudnia 2017

Druk Nr 46/1

w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Słonecznej 15 D.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
28 listopada 2017
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
7 grudnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 46/1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Iwona Wójcik - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
28 listopada 2017
Informację opublikował:
Rafał Jeka
Data publikacji:
7 grudnia 2017

Druk Nr 45-22

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-22
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
29 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
29 listopada 2017

Druk Nr 45-21

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-21
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45_20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-20
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-18

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45-15

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45-15
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
22 listopada 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 listopada 2017

Druk Nr 45/14

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/14
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017

Druk Nr 45/13

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/13
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
21 listopada 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
21 listopada 2017

Druk Nr 45/12

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji programu
kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/12
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 listopada 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
20 listopada 2017

Druk Nr 45/11

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXX/429/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 19 grudnia 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 45/11
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
20 listopada 2017
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Centrum Obsługi Mieszkańców
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 listopada 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Gołębiowska
Data publikacji:
20 listopada 2017

Druk Nr 45/10

W sprawie przekazania z budżetu Miasta Słupska na 2017 rok dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia, w tym sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Słupsku.

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
45-10
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Robert Biedroń - Prezydent Miasta Słupsk
Data wytworzenia:
28 listopada 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
28 listopada 2017

Druk Nr 45/9

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy J. Tuwima 34 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępczyni Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Dagmara Czarna
Data publikacji:
17 listopada 2017

Druk 45/8

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału- Ewa Matys
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
17 listopada 2017
Nazwa pliku:
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2014-2015 Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2012-2015.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału- Ewa Matys
Data wytworzenia:
16 listopada 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
17 listopada 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek