Projekty uchwał Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał Rady Miejskiej

Druk Nr 41/5

w sprawie zmian naz ulic w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
14 lipca 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/5
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
14 lipca 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

Druk Nr 41/4

w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/4
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

Druk Nr 41/3

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 41/3
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

Druk Nr 41-2

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 41-2
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

Druk Nr 41-1

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 41-1
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Marek Biernacki
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
16 sierpnia 2017

Apel

w sprawie budowy drogi ekspresowej S-6
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 czerwca 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 czerwca 2017
Nazwa pliku:
projekt apelu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 czerwca 2017
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 czerwca 2017

Druk Nr 40-33

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/495/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego sprzedaży Gminom udziałów w nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Sławomir Klimczak
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40-33
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Sławomir Klimczak
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
uzasadnienie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Sławomir Klimczak
Data publikacji:
23 czerwca 2017

Druk nr 40/32

w sprawie zmiany nazwy Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku oraz nadania Statutu Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk nr 40/32
Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Barbara Kobiałka
Data publikacji:
23 czerwca 2017

Druk Nr 40-31

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
23 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40-31
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
23 czerwca 2017

Druk Nr 40/30

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/30
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
27 czerwca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Żółtkowska
Data publikacji:
28 czerwca 2017

Druk Nr 40-29

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/29
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2017

Druk Nr 40-28

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/28
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Autopoprawka
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
23 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
23 czerwca 2017

Druk Nr 40/27

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/27A
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Stec
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/27B
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
22 czerwca 2017

Druk Nr 40-26

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/26
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Druk Nr 40-25

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/25
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Druk Nr 40-24

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/24
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Druk Nr 40-23

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/23
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Druk Nr 40-22

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40/22
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Krystyna Danilecka-Wojewódzka
Data wytworzenia:
20 czerwca 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Druk Nr 40-21

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Adam Piekarec
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40-21
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Adam Piekarec
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Druk Nr 40-20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/391/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
20 czerwca 2017
Nazwa pliku:
Druk Nr 40-20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
wz. Prezydenta Miasta Słupska Krystyna Danilecka - Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
19 czerwca 2017
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
20 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek