Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XXXIV/404/16

w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Andrzej Szewczuk
Data publikacji:
29 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXIV/404/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Andrzej Szewczuk
Data publikacji:
29 grudnia 2016

XXXIV/403/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034.
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
4 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXIV/403/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017

XXXIV/402/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
4 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXIV/402/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017

XXXIV/401/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
4 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXIV/401/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017

XXXIV/400/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
4 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXIV/400/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017

XXXIV/399/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
4 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXIV/399/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
2 stycznia 2017

XXXIII/398/16

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2017 roku.


Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
14 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXIII/398/16
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
14 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Straż Miejska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Iwona Jakiel
Data publikacji:
15 grudnia 2016

XXXIII/397/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
23 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXIII/397/16
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
15 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
15 grudnia 2016

XXXIII/396/16

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2016-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXIII/396/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2016

XXXIII/395/16

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXIII/395/16
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
14 grudnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
19 grudnia 2016

XXXII/394/16

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/394/16
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
1 grudnia 2016

XXXII/393/16

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 grudnia 2016
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/393/16
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Obwieszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
5 grudnia 2016

XXXII/392/16

w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/731/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie reaktywowania portu lotniczego w Redzikowie na Port Lotniczy Słupsk - Redzikowo - lotniska posiłkowego w sieci portów regionalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/392/16
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Aneta Pilch
Data publikacji:
1 grudnia 2016

XXXII/391/16

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
2 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/391/16
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
2 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
2 grudnia 2016

XXXII/390/16

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
5 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/390/16
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
5 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
5 grudnia 2016

XXXII/389/16

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVI/631/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Piłsudskiego - Banacha II" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/389/16
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016

XXXII/388/16

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/388/16
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016

XXXII/387/16

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strefa Zachód" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/387/16
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016

XXXII/386/16

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Owocowa A" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/386/16
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
1 grudnia 2016

XXXII/385/16

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Francesco Nullo
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
XXXII/385/16
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
1 grudnia 2016
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2016
Informację opublikował:
Adam Bakinowski
Data publikacji:
1 grudnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek