Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XXXVI/436/17

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/436/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
27 lutego 2017

XXXVI/435/17

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/435/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 lutego 2017

XXXVI/434/17

w sprawie wystąpienia Miasta Słupska ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Euroregion Bałtyk"
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
24 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/434/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
27 lutego 2017

XXXVI/433/17

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/397/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/433/17
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 lutego 2017
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
23 lutego 2017

XXXVI/432/17

w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/432/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Marek Pogodziński
Data publikacji:
23 lutego 2017

XXXVI/431/17

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/431/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Adrianna Pawińska
Data publikacji:
27 lutego 2017

XXXVI/430/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych
przez Miasto Słupsk do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/430/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
23 lutego 2017

XXXVI/429/17

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Arkadiusz Kawałko
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/429/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Arkadiusz Kawałko
Data publikacji:
23 lutego 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Arkadiusz Kawałko
Data publikacji:
27 lutego 2017

XXXVI/428/17

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2017-2034
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/428/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Wioleta Wrótniak
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017

XXXVI/427/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/427/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017

XXXVI/426/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/426/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017

XXXVI/425/17

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/425/17
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
6 marca 2017

XXXVI/424/17

w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2017 - 2021”

Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXVI/424/17
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
27 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
22 lutego 2017
Informację opublikował:
Jerzy Janiak
Data publikacji:
27 lutego 2017

XXXV/423/17

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
2 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXV/423/17
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
3 lutego 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2017

NR XXXV/422/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/377/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
uchwała Nr XXXV/422/17
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
26 stycznia 2017

XXXV/421/17

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
2 lutego 2017
Informację opublikował:
Sebastian Michałowski
Data publikacji:
1 marca 2017
Nazwa pliku:
XXXV/421/17
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
2 lutego 2017
Informację opublikował:
Sebastian Michałowski
Data publikacji:
1 marca 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
1 marca 2017
Informację opublikował:
Sebastian Michałowski
Data publikacji:
1 marca 2017

XXXV/420/17

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/347/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
25 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXV/420/17
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
25 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
25 stycznia 2017

XXXV419/17

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Slupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXV419/17
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
wyniki głosowania XXXV/419/17
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 stycznia 2017

XXXV/418/17

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia zapewniającym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz posiłki z miejscami całodobowego okresowego pobytu.
Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Beata Pawlicka
Data publikacji:
9 lutego 2017
Nazwa pliku:
XXXV/418/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Sylwia Stolarczyk
Data publikacji:
25 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Sylwia Stolarczyk
Data publikacji:
25 stycznia 2017

XXXV/417/17

w sprawie ustalenia kwoty dotacji na 2017r. przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
XXXV/417/17
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
26 stycznia 2017
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2017
Informację opublikował:
Anna Kudyba
Data publikacji:
26 stycznia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek