Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

X/158/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska III" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
X/158/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
20 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
20 sierpnia 2019
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2019
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
28 listopada 2019

IV/55/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska II" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
IV/55/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019

IV/54/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska III" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
IV/54/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019

III/32/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/32/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018

IV/54/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska III" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
IV/54/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019

IV/55/19

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska II" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
IV/55/19
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 stycznia 2019

VII/40/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lutego 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
27 lutego 2015
Nazwa pliku:
VII/40/15
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lutego 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
27 lutego 2015
Nazwa pliku:
VII/40/15 wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lutego 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
3 marca 2015
Nazwa pliku:
Uchwała Nr VII/40/15 załącznik graficzny
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
piotr Daczkowski Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
13 maja 2015
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
13 maja 2015

XLVIII/654/14

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/590/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław SOłowin Przewodniczący Rady Miejskiejj w Słupsku
Data wytworzenia:
27 lutego 2014
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
27 lutego 2014
Nazwa pliku:
XLVIII-654-14
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisąłw SOłowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 lutego 2014
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
27 lutego 2014
Nazwa pliku:
XLVIII-654-14-wynik-glosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 lutego 2014
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
27 lutego 2014

XXII/307/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-A” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
26 kwietnia 2012
Nazwa pliku:
XXII-307-12
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
26 kwietnia 2012
Nazwa pliku:
Rysunek mpzp "Pomorska A"
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Piotr Daczkowski Dyrektor WUAB
Data wytworzenia:
15 stycznia 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
15 stycznia 2015
Nazwa pliku:
XXII-307-12-wynik-glosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskeij w Słupsku
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2012
Informację opublikował:
Magdalena Triba
Data publikacji:
27 kwietnia 2012

XXII/303/08

w sprawie: współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego przy opracowaniu założeń i realizacji projektu „Pomorska Sieć Szerokopasmowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/158/07

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Nazwa pliku:
Rysunek mpzp "Pomorska"
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Piotr Daczkowski Dyrektor WUAB
Data wytworzenia:
13 stycznia 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
13 stycznia 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek