Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

IV/46/19

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019
Nazwa pliku:
IV/46/19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019

IV/45/19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019
Nazwa pliku:
IV/45/19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019

IV/44/19

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019
Nazwa pliku:
IV/44/19
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Bobrowski
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
1 lutego 2019

III/43/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2019-2033
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2019
Nazwa pliku:
URM III/43/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2019

III/42/18

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2019
Nazwa pliku:
URM III/42/18
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
4 stycznia 2019

III/41/18

w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
uchwała
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/40/18

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku upoważnionego do określania terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
uchwała
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/39/18

w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/39/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/38/18

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
uchwała
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/37/18

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
uchwała
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
obwieszczenie tekstu jednolitego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/36/18

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/36/18
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/35/18

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
uchwała III/35/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wyniki głosowania powołanie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2019
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
17 stycznia 2019

III/34/18

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
uchwała III/34/18
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wyniki głosowania odwołanie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
17 stycznia 2019
Informację opublikował:
Ewa Czołba
Data publikacji:
17 stycznia 2019

III/33/18

w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/33/18
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/32/18

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorska" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/32/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/31/18

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Słupska na lata 2016-2019
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/31/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/30/18

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
III/30/18
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
3 stycznia 2019
Nazwa pliku:
Uchwała Nr 039/p213/D/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Roman Fandrejewski- Zastępca Prezesa Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku
Data wytworzenia:
14 lutego 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
22 maja 2019

III/29/18

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
uchwała
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Beata Macedońska
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/28/18

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Kobylnica w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/28/18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
31 grudnia 2018

III/27/18

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/742/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
III/27/18
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
31 grudnia 2018
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2018
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
31 grudnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek