Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XXIV/393/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 października 2020
Nazwa pliku:
XXIV/393/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 października 2020

XXIV/392/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 października 2020
Nazwa pliku:
XXIV/392/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
28 października 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
30 października 2020

XXIII/391/20

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 października 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 października 2020
Nazwa pliku:
XXIII/391/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 października 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
19 października 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
20 października 2020

XXII/390/20

w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2020/2021.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
XXII/390/20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/389/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/389/20
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
2 października 2020

XXII/388/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
XXII/388/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/387/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/383/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/387/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Krzeszowska
Data publikacji:
2 października 2020

XXII/386/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gminie Kobylnica.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII_386_20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/385/20

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/385/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Emilia Śmigielska
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/384/20

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Chabrowej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/384/20
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Justyna Pietrzak
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/383/20

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Dwernickiego" w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
XXII/383/20
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 października 2020
Informację opublikował:
Marcin Palacz
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/382/20

w sprawie wyrażenia woli współpracy Miasta Słupska i Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” w 2020 roku

Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
XXII/382/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
30 września 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/381/20

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2021 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/381/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 października 2020

XXII/380/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/249/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/380/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/379/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/247/2019 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/379/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/378/20

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/378/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Natalia Moga
Data publikacji:
1 października 2020

XXII/377/20

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Słupska na lata 2020-2035
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
1 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/377/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
2 października 2020

XXII/376/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/376/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020

XXII/375/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/375/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020

XXII/374/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/374/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek