Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XXII/373/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
XXII/373/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 września 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
2 października 2020

Nr XXI_372_20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska i Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XXI/372/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 sierpnia 2020

Nr XXI_371_20

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Uchwała Nr XXI/371/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodniczaca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
27 sierpnia 2020

XXI/370/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
XXI/370/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Joanna Waliszewska
Data publikacji:
25 sierpnia 2020

XXI/369/20

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi”

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Prezwodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
XXI/369/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 sierpnia 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Funduszami
Informację wytworzył:
Radni Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 sierpnia 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Skóra
Data publikacji:
25 sierpnia 2020

XX_368_20

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowego działania
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
XX_368_20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020

XX_367_20

w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie uzyskanej odpowiedzi na
wniosek o udzielenie informacji publicznej, obejmującej również sprawę ubezpieczenia OC pojazdów
przejętych przez Miasto Słupsk na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
XX_367_20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020

XX_366_20

w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Słupska w zakresie realizacji umowy cywilnej
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
XX_366_20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
30 lipca 2020

XX/365/20

w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
29 lipca 2020
Nazwa pliku:
XX/365/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
29 lipca 2020
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Mętlewicz
Data publikacji:
31 lipca 2020

XX/364/20

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 lipca 2020
Nazwa pliku:
XX/364/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 lipca 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 lipca 2020

XX/363/20

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 lipca 2020
Nazwa pliku:
XX/363/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 lipca 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
29 lipca 2020
Informację opublikował:
Paweł Mikulak
Data publikacji:
31 lipca 2020

XIX/362/20

w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Słupska z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2019 rok.
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/362/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
25 czerwca 2020

XIX/361/20

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/361/20
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aleksander Zienczuk
Data publikacji:
25 czerwca 2020

XIX/360/20

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Słupska wotum zaufania za 2019 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przwodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/360/20
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przwodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Pani Beata Chrzanowska Przwodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
25 czerwca 2020

XIX/359/20

w sprawie rozpatrzenia wniosku o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
mieszkania położonego w Słupsku przy ul. Partyzantów
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/359/20
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Rada Miejska w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Renata Szczęsna
Data publikacji:
29 czerwca 2020

XIX/358/20

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/358/20
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
19 sierpnia 2020

XIX/357/20

w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/357/20
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
19 sierpnia 2020

XIX/356/20

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/356/20
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wynik głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Redakcja Dziennika Urzędowego
Data wytworzenia:
23 lipca 2020
Informację opublikował:
Marlena Komar
Data publikacji:
19 sierpnia 2020

XIX/355/20

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Słupsk w zakresie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kobylnica.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/355/20
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
25 czerwca 2020

XIX/354/2020

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/315/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Słupsku z siedzibą przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 i włączenia jej do Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2.
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
XIX/354/2020
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
wyniki głosowania
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Przewodnicząca rady Miejskiej w Słupsku - Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
24 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aneta Koch
Data publikacji:
25 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek