Uchwały Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej

XII/101/03

w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/100/03

w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/99/03

w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą “Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku” i uchwalenia statutu tej jednostki.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/98/03

w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/97/03

w sprawie: ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych stanowiących własność „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o.” z siedzibą w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/96/03

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2003 rok
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

XII/95/03

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2003 rok
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/94/03

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności gruntu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/93/03

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym przy ulicy Gdańskiej w Słupsku oraz uchylenia uchwały
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/92/03

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym między ulicami Prof. Lotha i ulicą Klonową w Słupsku oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Lipowej w Słupsku
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/91/03

w sprawie : zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/90/03

w sprawie nabycia do zasobu komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/89/03

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/540/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/88/03

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Słupsku, wyrażenia zgody na wartość jednego punktu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/87/03

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w Zarządzie Dróg Miejskich w Słupsku oraz wyrażenia zgody na wartość jednego punktu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/86/03

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/348/01 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 marca 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości punktu do celów określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Słupsk.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/85/03

w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Miejską Słupsk na gorące posiłki przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2003 roku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

X/84/03

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Słupska z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2002 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi z tego tytułu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

IX/83/03

w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

VII/82/03

w sprawie współfinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwa “Budowa Szpitala wojewódzkiego w Słupsku”
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Data wytworzenia:
Zgodnie z zapisami w dokumencie
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
Zgodnie z zapisami w dokumencie

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek