Deklaracja dostępności - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

https://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/509.html

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku

ul. Wileńska 2

76-200 Słupsk

e-mail: pm7slupsk@wp.pl

tel. (59) 842-42-95

tel. kom. 535-293-200

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;

- dokumenty są zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;

- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Powody wyłączenia:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

- skala szarości, podświetlane linki

- mapa strony – w menu u góry strony.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Naprawska

e-mail: pm7slupsk@wp.pl

telefon: 535-293-315

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art.18 z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 7 to wolnostojący, piętrowy budynek przy ulicy Wileńskiej 2. Jest usytuowany naprzeciwko Centrum Handlowego Manhatan w Słupsku. Na teren przedszkola można wejść bramką od strony ulicy Wileńskiej, która prowadzi do wejścia głównego do budynku. Żeby dostać się do środka należy pokonać schody (8 stopni). Drzwi zewnętrzne otwiera się ręcznie, w kierunku na zewnątrz. Są jeszcze dwa dodatkowe wejścia, które są używane jako wyjścia ewakuacyjne. Wejścia te również posiadają schody (3 stopnie), otwierane są ręcznie w kierunku na zewnątrz.

Schody w całym budynku nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiadamy również innych udogodnień np. poręcze w toaletach, windy osobowe, pochylnie, podjazdy.

Przedszkole nie posiada również parkingu. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu jest możliwy wjazd na posesję bramą zamykaną na kłódkę od strony ulicy Wileńskiej. Nie ma jednak możliwości parkowania pojazdów, szczególnie w okresie godzin pracy przedszkola. Ulica, przy której znajduje się placówka, jest włączona do strefy płatnego parkowania, więc w przypadku wizyty w przedszkolu trzeba się liczyć z poniesieniem kosztów z tego tytułu.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku
Informację wytworzył:
Elżbieta Naprawska
Data wytworzenia:
23 marca 2020
Informację opublikował:
Elżbieta Naprawska
Data publikacji:
23 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek