Informacje o Jednostce Organizacyjnej - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Jednostce Organizacyjnej

Dyrektor

  • Aldona Pląska

Zastępcy Dyrektora

  • Barbara Dudra
  • Anna Hurec
  • Jarosław Chmara

Kierownik Kształcenia Praktycznego

  • Monika Surma

W szkole realizuje się cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, zasady zawarte w Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, a także wskazania zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej
Konwencji Praw Dziecka. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu w młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szczegóły działalności szkoły znajdują się w Statucie szkoły.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich wchodzi:

  1. Technikum nr 1 – cykl kształcenia 4 lata, w zawodach: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych.
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 – cykl kształcenia 2 i 3 lata w zależności od zawodu.


Szczegółowe informacje na temat kierunków kształcenia i rekrutacji znajdziesz na naszej stronie internetowej http://www.zsp1slupsk.pl/


Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z ZSP nr 1 w Słupsku poprzez przesłanie:

  1. wiadomości e-mail pod adres: sekretariat@zsp1sluspk.pl
  2. wiadomości tekstowej pod nr telefonu 699926174
  3. faksu pod nr 598433178

Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w ZSP nr 1, osoba niesłysząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
20 czerwca 2013
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
10 lipca 2014

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek