Informacje o Jednostce Organizacyjnej - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Jednostce Organizacyjnej

I. Skład Zarządu Spółki

Elżbieta Rokita - Prezes Zarządu

II. Skład Rady Nadzorczej:

1. Anna Grabuszyńska - Przewodnicząca Rady

2. Agnieszka Kochanowicz - Zastępczyni Przewodniczącej Rady

3. Jacek Buksakowski - Sekretarz Rady

4. Jan Patyna - Członek Rady

III. Udział Miasta - 100 %

IV. Informacja o pozostałych udziałowcach: "BRAK"

V. Przedmiotem działalności Spółki jest:

01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

01.30.Z Rozmnażanie roślin

08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej

35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej

35.14.Z - Handel energią elektryczną

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczania ścieków

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.41.Z - Transport drogowy towarów

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

81.29.Z - Pozostałe sprzątanie

81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.21.Z - Praktyka lekarska ogólna

86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna

90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza

91.01.A - Działalność bibliotek

91.01.B - Działalność archiwów

91.02.Z - Działalność muzeów

91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
22 marca 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
12 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek