Informacje o Jednostce Organizacyjnej - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Jednostce Organizacyjnej

I. Skład zarządu Spółki

Ewa Wach - Prezes Zarządu

II. Skład Raby Nadzorczej

1. Anna Pawlak - Przewodnicząca Rady

2. Jan Ponulak

3. Paweł Narkun-Kletz

III. Udział Miasta - 100 %

IV. Informacja o pozostałych udziałowcach: "BRAK"

V. Przedmiotem działalności Spółki jest:

70.11.Z. Zagospodarowywanie nieruchomości na własny rachunek

70.20.Z. Wynajem nieruchomości na własny rachunek

72.30.Z. Przetwarzanie danych

74.12.Z. Działalności rachunkowo-księgowa

74.14.Z. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

70.20. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

74.40.Z.Reklama

74.84.B. Pozostała działalność komercyjna, gzie indziej niesklasyfikowana

65.2. Pozostałe pośrednictwo finansowe

45.11.Z. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.22.Z . Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

45.25.D. Wykonywanie robót budowlanych murarskich

45.25.E. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

45.31.A. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.32.Z. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych

45.33.A. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych

45.33.B. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych

45.33.C. Wykonywanie instalacji gazowych

45.34.Z. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

45.41.Z. Tynkowanie

45.42.Z. Zakładanie stolarki budowlanej

1.Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zarządza:

A. Komunalnym zasobem mieszkaniowym działając na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z Urzędem Miejskim w Słupsku.
Według stanu na 31.12 2007
- 2 618 lokalami mieszkalnymi w 383 nieruchomościach gminnych
- 5 753 lokalami mieszkalnymi gminnymi w 783 nieruchom. Wspólnot Mieszkaniowych
- 437 lokalami użytkowymi
- 797 garażami
- 702 000 m2 podwórek, chodników, terenów zielonych i placów

B. Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych, działając w oparciu o podpisaną z każdą wspólnotą umową o zarządzanie.
Według stanu na 31.12.2007 PGM zarządza 821 Wspólnotami Mieszkaniowymi, w tym 246 Małymi Wspólnotami.

Budynki zarządzane przez PGM sp. z o.o. są ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

2. Do zadań spółki należą w szczególności:

  • zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z mediów i usług, których dostawcami są inne podmioty (ENERGA S.A., Wodociągi Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o., itd.)
  • prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej administrowanego zasobu - w tym
  • dokonywanie przeglądów technicznych budynków i przygotowywanie planu remontów
  • organizacja oraz nadzorowanie prac remontowo-konserwacyjnych i porządkowych w ramach środków, przeznaczonych na utrzymanie swoich zasobów przez właścicieli lokali
  • windykacja zobowiązań lokatorów - w tym - uchwalonego przez Radę Miejską czynszu najmu oraz opłat za media i usługi i rozliczanie się w imieniu odbiorców z dostawcami mediów i usługodawcami
  • windykacja zobowiązań właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych
  • wykonywanie innych czynności, koniecznych dla prawidłowego administrowania nieruchomościami, m.in. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej, przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży, reklam na podstawie decyzji właściciela zasobu, prowadzenie windykacji sądowej i komorniczej, itp.
  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
15 lutego 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
12 listopada 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek